Den sista reformationen Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell

Beskrivelse:
(Den sidste reformation på svensk) Kyrkan är Kristi kropp på jorden, men många kyrkor idag drivs som verksamheter. Gudstjänstbesökare blir publik och pastorn med några få medarbetare förväntas hålla igång hela ”maskineriet”. Den naturliga gemenskapen i husförsamlingar och det allmänna prästerskapet har gått förlorat. Syftet med kyrkan har förändrats, och resultatet har blivit att kyrkan inte längre förmår att göra människor till lärjungar. I stället för att låta Bibelns modell vara förebild har man valt en helt annan väg där Bibelns radikala budskap tonas ner eller helt förtigs. Om boken De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom exempel från Bibeln och från kyrkohistorien. Boken är utmanande och något skarp, men vi alla vill se fler människor komma till tro på Jesus, se lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliseras – därför tror vi att ’Den sista reformationen’ är viktig för vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag. Från förordet av Charles Kridiotis och Mattias NordenbergPris DKK 149.00